Scholingsavonden Stichting MOS, seizoen 2017 - 2018

oktober 2017

Nu het evenementenseizoen er zo goed als op zit, wordt het traditiegetrouw weer tijd om in de aanloop naar volgend jaar een aantal scholings- en trainingsavonden te organiseren.

De invulling van het programma is nog niet definitief vastgesteld. Onderwerpen die zeker aan bod komen zijn een tweetal competenties voor de EHBO’ers die per januari 2019 verplicht worden (reanimatie voor kinderen en verslikking bij zuigelingen) en de afsluitende praktijkoefening(en) in april. Wel vastgesteld is het rooster voor de komende periode. Op verzoek van een aantal vrijwilligers is nu niet meer gekozen voor steeds dezelfde (dins)dag zoals de laatste jaren, maar wordt gewisseld van de tweede dinsdag in de maand naar de tweede donderdag van de daaropvolgende maand. Vanaf december ziet het schema er dan als volgt uit:

  • Dinsdag 12 december 2017
  • Donderdag 11 januari 2018
  • Dinsdag 20 februari 2018 (Attentie: verschoven i.v.m. Carnaval)
  • Donderdag 8 maart 2018
  • Dinsdag 10 april 2018