OVERZICHT BIJSCHOLING/TRAINING

juni 2017

Drie maanden geleden is het al weer dat de laatste bijscholings- of trainingsavond in april georganiseerd werd uit een serie van totaal 7 maandelijkse bijeenkomsten. Een serie die voor elke doelgroep uit ons vrijwilligers bestand de nodige interessante en vaak ook uitdagende onderwerpen bracht. En heel belangrijk: de scholingen of trainingen werden verzorgd door een aantal eigen, deskundige en zeer gemotiveerde vrijwilligers. Dat de inzet van deze mensen als instructeur zeer gewaardeerd werd blijkt wel uit de complimenten die regelmatig na afloop geuit werden en de hoge opkomstcijfers per avond. Gemiddeld waren er namelijk maar liefst 29 vrijwilligers aanwezig. Een uitschieter was wel de oefenavond in november, toen waren er maar liefst 41 mensen aanwezig. Nog een opmerkelijke statistiek: 69 verschillende vrijwilligers zijn minimaal één of meer avonden aanwezig geweest en van hen hebben er zelfs 5 alle bijscholingen gevolgd! Het bovenstaande resultaat sterkt ons om ook in het komende, relatief rustige winterseizoen 2017 – 2018 weer een aantal scholingsavonden te organiseren. Na de vakantieperiode zal hier “en petit comité” verder invulling aan gegeven gaan worden.