Audit HKZ-kwaliteitssysteem 2016

augustus 2016

Op 15 juli 2016 heeft onze organisatie de 2e opvolgingsaudit van het HKZ-kwaliteitssysteem “Kleine organisaties 2010” met goed gevolg doorstaan en kunnen we weer een jaar trots zijn op dit belangrijke keurmerk in de zorg.

Het HKZ-certificaat geeft aan dat Stichting MOS garant staat voor een goede kwaliteit van zorg en dat het managementsysteem op orde is. Wij vinden het belangrijk om opnieuw te voldoen aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers (sponsors), overheid, organisatoren van evenementen en cliënten worden gesteld. Een dag lang werden enkele bestuursleden, de algemeen coördinator en een aantal vrijwilligers getoetst door een Kiwa-leadauditor aan de hand van het model Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Het gaat daarbij vooral om de zorgverlening tijdens sport- en/of andere evenementen in het algemeen, alsmede de manier waarop de te leveren, én de geleverde kwaliteit van zorg wordt geborgd. Daarbij werden geen tekortkomingen, laat staan “kritische tekortkomingen” geconstateerd en kon het certificaat zijn geldigheid opnieuw behouden tot de einddatum van het contract met het certificeringsinstituut Kiwa, 1 augustus 2017.

Een stimulans om op de drie jaar geleden ingeslagen (kwaliteits) weg door te gaan en samen met de kwaliteitscommissie en alle vrijwilligers continu te blijven werken aan de verbetering van de door MOS te leveren zorg!